En clau local

Catàlegs

Els catàlegs són un selecció de recursos que permeten treballar un tema concret. Sovint es tracta de recursos de tipologia diversa (pàgines web, recursos multimèdia, recursos impressos, maletes pedagògiques, etc.)  De vegades, com diem, els catàlegs també informen sobre maletes ja elaborades, que es troben disponibles al CRP. En aquest cas, el catàleg amplia el contingut de la maleta existent.

TRICENTENARI 1714 

Maleta disponible

1714

INTERCULTURALITAT

Interculturalitat

INTEL·LIGÈNCIA

EMOCIONAL 

Maleta disponible

Inteligencia_emocional