En clau local

#Biblio(r)evolució a l’Institut Antoni Torroja

biblio(r)evolucio-color_min L’Antoni Torroja és un dels 30 centres educatius de Catalunya seleccionats per participar a la crida #Biblio(r)evolució, efectuada per la Fundació Bofill i que té com a objectiu repensar els usos de la biblioteca escolar a fi de promoure “solucions pràctiques i innovadores a problemes educatius reals, de manera que els centres escolars esdevinguin motors de la innovació”.

La crida implica tots els agents de la comunitat educativa: famílies, docents i alumnat, a qui podeu acompanyar a través del hastag de twitter #bibliorevolució.

La iniciativa serveix també per posar de manifest el valor de la lectura com a agent d’aprenentatge, com a forma d’enriquiment personal i com a principi d’equitat social.

Comments are closed.